Se zimním stadionem v Sokolově to nevypadá dobře. Alespoň prozatím. Město stále neví, zda bude platit obří pokutu, či nikoliv. Věc je nyní v posečkání. Poskytovatel dotace, jímž je ROP Severozápad, vyměřil Sokolovu platební výměr za chyby při rekonstrukci zimního stadionu. Maximální výše pokuty může vyšplhat až na 240 milionů korun. Polovina z této částky je dotace, druhá polovina maximální pokuta. K tomu je nutné přičíst úroky, které v době posečkání naskakují. Nyní je to řádově dalších zhruba 8 milionů. Sokolov se odvolal k Ministerstvu financí. Pokud neuspěje, bude žádat město o prominutí sankcí.

V čem byl při realizaci tohoto díla problém? „Problém byl ve dvou věcech. Jednou z nich bylo výběrové řízení, kde došlo k nemilé věci. Je to v podstatě překlep, který znamená velký průšvih. V zadávacích podmínkách byly stanovené záruky, že ten, kdo nabízí, je může nastavit. To znamená dát tam záruční dobu. A ve smlouvě, která byla přílohou zadávacích podmínek, byly u celkové stavby tečky a u technologií bylo 24 měsíců," upřesnil vedoucí odboru správy majetku města Pavel Beran.

Z toho vyplynulo, že zadávací podmínky byly nejednoznačné. Někteří zadavatelé prý 24 měsíců škrtli a podle stanovených podmínek si dali své záruční doby. Do smlouvy ale podle úředníků zasahovat nesměli. Někteří tam naopak lhůtu nechali a řekli, že kdyby to věděli, udělají to samé. Vyhrála nabídka na nejnižší úrovni. Přesto to bylo tehdy řešeno Úřadem pro hospodářskou soutěž a město dostalo pokutu při spodní hranici sazeb. Nedošlo prý k ovlivnění zakázky, ale zadávací podmínky byly špatně.

Druhým problémem je nezveřejnění záměru na změnu střechy. „Přestože celá změna byla odsouhlasena, bylo odsouhlaseno i jednací řízení bez uveřejnění, tak to bylo vyhodnoceno později jako špatný postup," řekl Beran. Podle něj jsou na vše doklady. Největším paradoxem prý je, že orgán, který schválil změny, nakonec vyměřuje sankce. Tím je ROP Severozápad.

Rekonstrukce se dokončila před šesti lety. Šlo především o novou střechu. Návštěvníci zimního stadionu se po ní mohou cítit mnohem bezpečněji. Alespoň to tvrdí stavbaři o nové konstrukci střechy tvořené dřevenými vazníky, které mají lepší požární odolnost než kov. Navíc upozorňují, že dřevo lepené po vrstvách má i další výhody.

„Nemusí se natírat a má neomezenou životnost. Dnes se používají prakticky po celé Evropě. Při požáru, dřevěné vazníky udrží déle konstrukci, kdežto kov se zkroutí a dojde ke zřícení mnohem dříve. Návštěvníci mají tak delší čas na evakuaci," uvedl tehdejší stavbyvedoucí Václav Hroch.

Co se týče kapacity stadionu ta zůstala stejná. Vyměnila se sedadla, přibyly nové nátěry a nová elektroinstalace. Chloubou je moderní vzduchotechnika s odvlhčováním, která zajistí nejen pro dřevěný krov ale i pro diváky optimální klima.

Stavělo se takzvaně nové na staré. Z původní konstrukce na místě zůstávají jen vzpěry. Ty prošly odtrhovými zkouškami a dopadly velice dobře. Pokud jde o novinky na stadionu, týkají se především bezpečnosti. „Přísné normy zajistí, že při požáru čidla automaticky otevřou dveře, okna, vzduchotechnika odsaje kouř a zároveň jsou ihned vyrozuměni hasiči," dodal Hroch.