Dělníci v těchto dnech osadili lokalitu značkami se zákazem vjezdu a vyznačili objízdnou trasu. Město také hledá vhodné náhradní plochy k parkování v této lokalitě. Celkové náklady činí 7,6 milionu korun. "Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici Slovenská v Sokolově poblíž městského koupaliště. V úseku dojde k opravě a úpravě stávající komunikace, parkovacích stání a vybudování nového chodníku podél komunikace. Bude tam rovněž vybudována nová dešťová kanalizace," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. V komplexu městské plovárny sídlí i několik firem.

"Podnikám zde spolu s několika dalšími živnostníky. Doufám, že se po dobu rekonstrukce dostaneme do svých provozoven. Pravidelně sem totiž zavážíme zboží," říká jeden z tamních podnikatelů, který si ve středu prohlížel nově instalované zákazové dopravní značení. U drtivé většiny značek jsou dodatkové tabulky s tím, že je vjezd povolen pouze vozidlům stavby. Návštěvníky oblíbené plovárny i místní, kteří tam bydlí, zase zajímá jak to bude s parkováním. "Město má v plánu po dobu rekonstrukce zřídit náhradní parkovací plochy v této lokalitě," dodal Kubis.

Ilustrační foto
Sokolov chce nabídnout zakázky místním řemeslníkům

Celá akce měla být hotova už vloni do zahájení letní sezony na koupališti. "První etapa této rekonstrukce měla končit vloni 10. června. Firma, která vyhrála zakázku ve výběrovém řízení, nám zpočátku tvrdila, že zpoždění nic neznamená a vše stihnou. Poté začali argumentovat tím, že na trhu není materiál. Nakonec požádali město o ukončení smlouvy. My jsme však požadovali její dodržení. Nic jsme neporušili," argumentoval vloni místostarosta Sokolova Jan Picka

"Lidé se poté ptají proč je dílo dražší. Těžko se pak vysvětluje, že to není chyba města. To, že chyběly dodávky materiálu firma částečně dokázala. Na jiných místech v Sokolově ale ostatní firmy vloni normálně jely. A dělaly podobnou práci," dodal Picka. První etapa bude probíhat od křižovatky u koupaliště k restauraci U smrku. Na opravu druhé části ulice proběhne teprve výběrové řízení.