Ti se po celou dobu dostávají autem ke svým nemovitostem po náhradní trase, která vede přes louku, kterou místní lyžařský klub používal před sesuvem svahu jako sjezdovku. Předpokládaný termín dokončení je v září tohoto roku.

"Předali jsme staveniště firmě, která zvítězila ve výběrovém řízení. Dojde k sanaci nestabilního svahu a výstavbě nové zárubní stěny. Pokud během stavby nenastanou žádné komplikace, mělo by být hotovo v září tohoto roku," potvrdil starosta Kraslic Jan Šimek.

O zakázku se ucházely dvě firmy, z nichž ta vítězná nabídla cenu 12,6 milionu korun. Město také zažádalo o dotaci na Ministerstvu životního prostředí a čeká, zda uspělo. Podle předběžných informací ano, ale musí se počkat ještě na oficiální potvrzení.

SOTES Sokolov.
Sokolov řeší budoucnost svozu odpadů. Sází na nový systém třídění i skládku

Od pondělní 22. hodiny večerní začíná na trati z Kraslic do Německa pětidenní výluka. Nemá však žádnou souvislost s pracemi na sanaci svahu. „Výluka souvisí s pracemi na železnici na německé straně. Potrvá do sedmé hodiny ranní 18. května. Zajištěna je náhradní autobusová doprava Kraslice–Schöneck. Další, mnohem delší výluka je v plánu od července do října. Opět kvůli pracím na německé straně, kdy se bude opravovat železniční most v Klingenthalu," řekl vedoucí karlovarského střediska GW Train Jaroslav Šeda. Stavbaři tak budou mít dost prostoru a času na případné práce v okolí samotné železniční trati.

Dočkali se tak nejen místní, kteří v lokalitě bydlí, ale i vlekaři, přes jejichž sjezdovku vede současná náhradní trasa pro automobily. Ta podjíždí také pod lanem vleku, a drážní inspekce tak nemohla místnímu klubu povolit provoz areálu. „Areál Krajka zůstal uzavřen. Protože nám pod dopravním lanem vede přístupová komunikace k ulici Na Stráni, nejsme schopni zajistit bezpečný provoz lyžařského vleku a dopravy. Z tohoto důvodu jsme neprošli každoročně potřebnou revizí," potvrdil za lyžařský klub Milan Kertész. Náhradní cesta pro auta je v lyžařském areálu Krajka na dobu neurčitou. Respektive do té doby, než se odstraní havarijní stav komunikace Na Stráni. Jde o o momentálně jedinou přístupovou cestu pro vozidla, která se chtějí dostat do lokality Na Stráni. Původní cesta směrem od nádraží zůstala uzavřena. Dostanou se po ní jen chodci. Vlekaři tak mohou pomýšlet až na další zimní sezonu, pokud se vše stihne. Navíc jsou závislí na přírodní sněhové nadílce. Umělým zasněžováním nedisponují.

Zdroj: Roman Cichocki

K sesuvu půdy v lokalitě Na Stráni došlo v červenci 2021. Podle místních se v silnici začaly objevovat trhliny už na podzim roku 2020. V zimě téhož roku to pod náporem těžkého sněhu začalo ujíždět ještě víc. Nastoupila proto firma, která svah zpevňovala textilií. To vydrželo zhruba dva týdny a pak se to celé utrhlo. O příčinách sesuvu se spekulovalo a mohlo jich být hned několik. Asi tou nejpravděpodobnější jsou deště spolu se zásahem do vozovky při zpevnění. Dalším důvodem by mohlo být vykácení dřevin na svahu. Nepřidalo tomu zřejmě ani zemětřesení, které bývá v Kraslicích poměrně častým jevem.