Akce města za 38,5 milionu korun by měla být hotova do roka. Současná knihovna sídlí v prostorách zámku a chybí jí bezbariérovost. Zámek, který patří kraji, bude moci po uvolnění prostor dokončit prohlídkový okruh. Přesunutím knihovny si město slibuje i oživení náměstí.

Městská knihovna bude na Starém náměstím v objektu bývalé prodejny drogerie a v sousedním domě. Veřejnost bude mít v přízemí knihovny k dispozici společenské prostory, ať už to bude sál, klubovna nebo čítárna. Ve druhém patře bude umístěno oddělení pro dospělé se studovnou. „Vznikne zde také zázemí pro zvukovou knihovnu včetně poslechových míst. Součástí tohoto oddělení bude rovněž venkovní terasa, popřípadě zimní zahrada, s posezením. Ve třetím patře je umístěno oddělení pro děti. Provozní zázemí knihovny je situováno do čtvrtého patra, které budou sloužit jako kanceláře, sklad pro úklid, sklad knih a zasedací místnost,“ řekl místostarosta Karel Jakobec.

Vzhledem k vysokému prostoru podkroví je zde navrženo ještě vestavné patro, které bude sloužit jako interní sklady knihovny, ekonomické oddělení a archiv. „Výstavba knihovny bude trvat jeden rok od zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín otevření pro veřejnost a zahájení provozu Městské knihovny Sokolov v jejím novém sídle je naplánován na jaro 2020,“ konstatoval Jakobec.

Vedení města upozorňuje veřejnost, že rekonstrukce a přestavba objektů bude mít do jisté míry vliv na okolí. Kolem obou budov bude například vymezen ochranný prostor, který bude po celé délce zasahovat zhruba čtyři metry do Starého náměstí. „Omlouváme se obyvatelům města za zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí stavby. Tyto dočasné negativní jevy budou zcela jistě vyváženy vznikem nové moderní knihovny, která nabídne právě veřejnosti odpovídající a důstojné zázemí. Obyvatele okolních domů budeme o stavbě a s ním souvisejícím děním informovat v letáčcích, které dostanou do svých poštovních schránek,“ dodala starostka Sokolova Renata Oulehlová.