Jedním z těchto prvků je přenos poslechového nálezu tak, aby si ho mohl vyslechnout lékař a poskytnout tak záchranářům na místě de facto lékařské konzilium. Jde zejména o poslech dýchání, nebo srdečních ozev. Pořízené nahrávky dětských pacientů chtějí poté využít k budoucí spolupráci s urgentním příjmem dětí FN Motol. Obdobný sběr dat u dospělých pak na urgentním příjmu FN Královské Vinohrady.

Přenos poslechového nálezu umožňuje elektronický fonendoskop, který je v současnosti již dostupný na trhu. "Pomocí tohoto fonendoskopu lze pořizovat nahrávky a archivovat poslechové nálezy, ať už se jedná o poslech dýchání, nebo srdečních ozev. Další výhodou je schopnost fonendoskopu zesílit poslechový nález, případně odfiltrovat ruchy z okolí. Pro další výzkum v této oblasti jsme si pořídili zatím tři tyto fonendoskopy, se kterými hodláme dále pracovat a testovat je. Původní myšlenka používat elektronické fonendoskopy více méně pouze k lékařským konziliím byla rozšířena o několik dalších prvků, které nabízí technické možnosti těchto zařízení," potvrdila mluvčí Zdravotnické záchranné služby karlovarského kraje (ZZSKVK) Petra Bakurová.

Dělníkovi spadl na hlavu strom. Letecká záchranka si ho vyzvedla ze vzduchu
Dělníkovi spadl na hlavu strom. Letecká záchranka si ho vyzvedla ze vzduchu

Záchranáře zajímá uplatnění poslechových nálezů v diagnostice respiračních a kardiologických chorob se zaměřením na akutní pacienty v přednemocniční neodkladné péči. Pokud zvládnou technologickou stránku problematiky, bude je zajímat porovnání s klasickými poslechovými nálezy lékařů, a to zejména citlivosti a spolehlivosti těchto metod.

Jedná se o poměrně komplexní studium, které překračuje možnosti samotné záchranné služby. Z tohoto důvodu hodlají záchranáři do této studie zapojit další subjekty, které jim s danou tématikou pomohou. Jsou teprve na začátku jednání o spolupráci, nicméně podoba budoucího týmu je již navržena.

"V první řadě hodláme spolupracovat s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Máme za sebou sérii jednání a v říjnu loňského roku jsme podepsali memorandum o spolupráci. Dalším členem týmu bude firma MagicWare, která projevila zájem o tuto problematiku. Úkolem bude především tvorba příslušného software pro práci s poslechovými nálezy," konstatuje Bakurová.

Bicí, zpěv, tuba i tanec. Sokolovští žáci v květnu úspěšně reprezentovali.
Bicí, zpěv, tuba i tanec. Sokolovští žáci v květnu úspěšně reprezentovali

Kromě výše zmíněného týmu bude se záchranáři, formou sdílení dat, spolupracovat urgentní příjem dětí FN Motol, kde budou pořizovány nahrávky dětských akutních pacientů. Obdobný sběr dat u dospělých chystají zase na urgentním příjmu FN Královské Vinohrady. Databáze, která takto vznikne, bude k dispozici všem zúčastněným. Ve fakultních nemocnicích mohou být nahrávky využity k výukovým účelům, v užším týmu ZZS KVK, ČVUT FBMI a MagicWare budou zpracovávána dále pro už zmíněné účely.

"Souhrnně řečeno se jedná o výzkum, respektive studie v oblasti, která je v současnosti v plenkách. Praktické použití těchto metod, případně jejich definování v rámci současné diagnostiky je polem z velké části neprobádaným. ZZS KVK tak má možnost podílet se na nejnovějších trendech nejen v přednemocniční medicíně a dalším směrování medicínského vývoje," dodala Bakurová.