Sladkou odměnou jim chtěli alespoň symbolicky poděkovat za všechny obyvatele. Dorty zhotovili budoucí cukráři a cukrářky ze střední školy živnostenské. Všichni vyzdvihli vzájemnou spolupráci. Tu si pochvalovali zejména hasiči, protože jim Sokolov každoročně přispívá v rámci kraje největší finanční částkou. Každý měsíc se také koná koordinační porada za účasti zástupců složek IZS a města. Řeší se na ní nejen bezpečnostní situace ve městě, ale i řada dalších věcí souvisejících například se zajištěním důležitých akcí nebo preventivní činností.

Ilustrační foto
Nemocnice nabízí rajský plyn