Z kmene stromu ho tam vytvořil řezbář Josef Frnka z Jindřichovic a jméno mu dal sám správce stanice Vladimír Tomáš Smolík.

Josef Frnka vytvářel Krušnohora téměř deset hodin za pomoci motorových pil a speciálního nářadí na dobrušování. V budoucnu tam u vchodu do stanice, která ročně ošetří stovky poraněných zvířat, vznikne ještě sovice.