Slavnostní předávání se uskutečnilo na Nové scéně Národního divadla v Praze. V letošním roce bylo nominováno celkem 35 počinů.

Kompletní rekonstrukce exteriéru a interiéru cenné památkově chráněné architektonické dominanty města byla po několika letech dokončena teprve nedávno. Nově se zde nachází společenské a kulturní centrum a další část využívá základní umělecká škola. "Památkově chráněná budova Dvorany, která zhruba 30 let chátrala, letos opět ožila. Nádherně zrekonstruované prostory Dvorany sklízely mezi laickou i odbornou veřejností nesčetná slova chvály a obdivu. Pokud jste ve Dvoraně sami ještě nebyli, určitě stojí za to, navštívit některou z připravovaných akcí," říká ředitelka kulturního domu Dvorana Michaela Matuchová.

Kulturní dům Dvorana, který sídlí v Lokti v Radniční ulici, disponuje hlavním sálem s malým balkonem o celkové kapacitě 250 až 300 osob a dvěma menšími prostory. Jde o malý konferenční sál a salonek o celkové kapacitě zhruba 80 osob.

Cesta k záchraně této památky byla trnitá. Dvorana byla prodána po listopadu 1989 v malé privatizaci, která se v tomto případě nepovedla. Nový majitel si vzal tehdy úvěr z banky, ale nic neinvestoval, neplatil a především nechal budovu chátrat. „Bohužel byla taková doba. Městu se podařilo alespoň v roce 2002 postupně zdevastovanou budovu získat zpět a několikrát požádalo o dotaci na její obnovu, ať už se mělo jednat o multikulturní centrum, nebo se uvažovalo třeba i o lázních s rašelinou,“ vzpomíná místostarosta Lokte Petr Zahradníček. V březnu 2018 zastupitelé v Lokti schválili přijetí úvěru ve výši 100 milionů na opravu historické budovy Dvorany a další investiční akce. Na opravu střechy, oken nebo restaurování stropu přispělo přes 10 milionů korun Ministerstvo kultury.

Objekt městské dvorany vznikl v letech 1884–1885 jako kulturně-společenské centrum města Loket. Autorem projektu je pravděpodobně Friedrich Dörfler. Novorenesanční budova vznikla s kombinovanou funkcí internátu zdejší reálné školy a společensko-kulturního zařízení sloužícího městu. Od roku 2014 památkově chráněná stavba ztělesňuje typ veřejné budovy s vysokým standardem stavební výbavy a velkorysé koncepce. Dům je složen ze dvou částí – vyšší jižní budovy, kde se nacházelo ubytovací zařízení, vstupní hala, technické provozy, a nižší severní budovy, ve které je umístěn hlavní reprezentativní sál. Ten je v původní plánové dokumentaci označovaný jako takzvaná Turnhalle s jevištěm. V interiéru se dochovala řada cenných uměleckořemeslných prvků. Za samostatnou pozornost stojí mimo jiné malířská dekorativní výzdoba. Stěny sálu jsou členěné pilastry, nad jevištěm je zachován městský znak v plastické kartuši. Strop zdobí iluzivní kazetování a rostlinná dekorativní malba.