Školní psycholožka se proto nechala inspirovat interaktivní metodou zvanou snoezelen a vybudovala terapeutickou místnost přímo ve škole. Jedná se o speciálně vybavený pokoj, který návštěvníkovi navodí pocit bezpečí a zároveň jej motivuje ke spolupráci s psychologem. Město do zařízení investovalo 250 tisíc korun.

„Chceme, aby se naši žáci cítili ve škole dobře a zvládali výuku. Tohle je jedna z možností, jak jim k tomu pomoci. Děkuji za tuto myšlenku i městu za její podporu,“ svěřila se ředitelka školy Hana Hrubá. Základními charakteristickými prvky relaxační místnosti snoezelen jsou tlumené osvětlení, klidná hudba, vůně a různé terapeutické pomůcky. Cílem je pomoci dětem, které zachvátí náhlá úzkost, nezvládají nápor učení nebo mají jiné psychické potíže.

„Základem je vnímání smysly. Jsou tam lávové lampičky, světelné řetězy, hračky. Pouštíme relaxační hudbu a videoprojekci, například podmořský svět,“ vysvětluje školní psycholožka Zuzana Pastieriková Neveďalová.

Pokoj je izolovaný od rušného prostředí. Pobyt v něm uklidňuje, rozvíjí motoriku, vnímání i emocionalitu. Pro terapii jsou ve škole přidělené tři pracovnice. Ty kromě relaxačního pokoje používají ještě jednu speciálně vybavenou učebnu.

„Tady pracujeme třeba s pískem. Děti do něj vkládají kamínky, modely aut, zvířat, domů, dopravních značek. Využití předmětů i prostoru nám pomáhá s interpretací duševního stavu, jako je tomu například u kreseb. Dále používáme tzv. kinetický písek. Máme spousty dětí po obrně, které mívají spastické ruce, takže je tímto rozehřejeme, zklidníme. Jde také o to, abychom dítě motivovali formou hry k další spolupráci,“ popisuje školní psycholožka.