Klasický výklad z oblasti práva vystřídala praktická ukázka. A to ukázka velmi profesionální. Jednalo se o simulaci skutečného soudního procesu. Do školy totiž zavítali profesionálové na slovo vzatí, advokáti Jan Kollár a Dominik Kříž a státní zástupce Martin Durda.
Než byla započata samotná simulace, proběhla krátká přednáška, která žákům přiblížila, co je to právo a spravedlnost a jaký je postup trestního řízení.

Samotná simulace byla velmi zajímavá, a to zejména proto, že se jednalo o skutečný případ, jehož výsledek byl zatím žákům zamlčen. Do řad soudního senátu byly vybrány žákyně školy, jež vzaly svou funkci vskutku zodpovědně.

A tak si žáci vyslechli vznesení obžaloby, výpověď obžalovaného a výpovědi svědků. Všem běhal mráz po zádech při čtení znaleckého posudku a při výpovědi soudního znalce.

Poté se odebral soudní senát k poradě, po níž následovalo vynesení rozsudku. Soudní senát neměl slitování a obžalovaného poslal za mříže na 26 let, kdy senát využil možnosti uložit výjimečný trest.

Po skončení simulace zbyl prostor pro dotazy žáků, které zajímal především názor odborníků na některé současné kauzy.