„Počet nebezpečných případů v kyberprostoru neustále stoupá. Velice proto vítáme, že policie přichází s novým projektem, jenž je věnován osvětě v otázkách kyberbezpečnosti. Projekt cílí na žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. Ti se v online prostoru pohybují nejvíce a zároveň patří do nejvíce ohrožené věkové skupiny. Jedná se o aktivitu, která v budoucnu plně nahradí dlouholetý projekt Ajaxův zápisník, jejž jsme jako kraj také podporovali,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Prostředky z kraje budou vynaloženy zejména na výrobu a tisk didaktických pomůcek, pracovních pomůcek, propagačních materiálů a zajištění realizace workshopů pro zúčastněné školy. V rámci projektu se uskuteční tři velké projektové dny v každém územním obvodu regionu, kde kromě besed budou pro žáky připraveny ukázky policejní techniky, výstroje a výzbroje. Projekt do budoucna pojme i další témata v otázkách bezpečnosti.

Průmyslová zóna Přátelství v Citicích ožívá. Stáčírna přinese práci a rozvoj.
Průmyslová zóna Přátelství v Citicích ožívá. Stáčírna přinese práci a rozvoj