Za odměnu pro ně připravili lesní pedagogové, dřevorubci a další lesníci z Kladské zajímavý program v srdci tamních lesů, v lokalitě Mlýnský rybník.

Program byl zahájen slavnostním troubením lesních rohů. Poté se děti rozdělené do šesti skupin rozešly na jednotlivá stanoviště, na nichž se během dopoledne vystřídaly.

„Na těchto stanovištích se děti seznámily s těžbou a přibližováním dřeva, s loveckou hudbou, se základy myslivosti a péčí o zvěř, technikou měření stromů, semenářstvím, zalesňováním, vyznačováním stromů a výchovou mladých lesních porostů,“ přiblížila průběh lesní pedagogiky kantorka březovské školy Jana Fajtová.

Akce byla zakončena shrnutím činností během celé výuky, poděkováním žáků organizátorům a troubením. Jako bonus byly připraveny koláčky a teplý čaj pro účastníky celé akce.

„Děkujeme organizátorům za nádherné chvíle prožité v přírodě a za spoustu informací, které nám předali,“ dodala Fajtová.