Tam spolu s nimi měly být i prostory pro komerční účely, které měly seniorům zjednodušit život. Šlo například o masáže či malou pekárnu. A právě zde město neuspělo.

„Byty by se totiž musely stavebně oddělit od těchto komerčních aktivit. Tím pádem by se však odstřihlo druhé křídlo budovy od výtahu, což je naprosto nevyhovující. Sídlí zde totiž dílny pro zdravotně postižené,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Panelové domy nad sokolovským kinem Alfa chce město koupit zpět od soukromého majitele, kterému je před lety prodalo.
Sokolov čelí přílivu sociálně slabých lidí. Co s tím?

Město tedy stálo před rozhodnutím, jak pokračovat dál. Variantu se stavebně oddělenými prostorami zavrhlo. Nelíbila se mu ani další varianta, kdy by celý projekt hradilo ze svého. Nakonec se domluvili, že zkusí žádat o dotaci v jiném programu s názvem Kodus.

Jde o zkratku nového dotačního titulu Komunitní dům seniorů, ve kterém jsou výhradně podporované byty a zároveň sdílené prostory na podporu komunitního života seniorů.

„V této výzvě je pár změn. Cílová skupina je starší, tedy 65 let a výše. Jde o byty do maximální velikosti 50 metrů čtverečních. U postižených lidí jsou zde výjimky, ti se mohou dostat do bytu i mladší,“ uvedla namátkou několik podmínek dotace Oulehlová. Na každý byt poskytuje ministerstvo až 650 tisíc korun.

Vodáci na řece Ohři
Vodáci v Kynšperku už za týden odemknou řeku Ohři