Štola Bílá paní je dlouhá přibližně 40 metrů a má výšku maximálně 170 centimetrů. V nejširších místech má kolem 80 centimetrů. Předpokládá se, že se jednalo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. „Skutečný důvod jeho vzniku a doba, kdy bylo vytvořeno, však zůstávají prozatím záhadou," uvedl předseda spolku Jiří Milt.
Hornický spolek zahájil první úpravy štoly poté, kdy vyčistil a zpřístupnil zapomenutou vyhlídku Chodaublick. Ta leží nad štolou nedaleko Chodova na vrchu Liščího kopce, jenž je spojen s místní pověstí o ukrytém pokladu.

Samotná štola Bílá paní je nyní zabezpečena silnou mříží a veřejnosti je nepřístupná. Lze si však prohlédnout vstupní portál a také okolí, kde je odpočinková lavice se stolem a také informační tabule.