„Posluchači U3V zasedli poprvé do lavic Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov v září, a to do oboru Práce s počítačem pro mírně pokročilé. Ke studiu jednotlivých oborů je přihlášeno celkem 155 posluchačů,“ informovala Lucie Kopková, administrátorka U3V.

Vybrat si senioři mohli letos z celkem osmi oborů. Práce s počítačem pro mírně pokročilé, Práce s počítačem pro lehce mírně pokročilé, Mobilní aplikace – ANDROID, Právo, Základy meteorologie, Dějiny českého národa, Psychologie a Divadlo 2. poloviny 20. století.

„Z toho jsou obory Právo a Psychologie otevřeny prvním rokem. Psychologie se poprvé přednášela v roce 2009/2010. Pro opakované prosby posluchačů U3V vyšla vstříc a otevřela obor i letos, i když s jinými přednášejícími, stejně nebo více zkušenými. Jsme velice rádi, že výše uvedené obory, které se nabízely zápisem již v červnu 2018, jsou některé plně obsazené,“ upřesnila Kopková.

„I v tomto roce čekají posluchače zajímavé přednášky v příjemném prostředí školy a v milém kolektivu, které jim přinesou, doufám, nové znalosti, vědomosti anebo jen tyto rozšíří a obohatí,“ doplnila.

Studium je zaštítěno Západočeskou univerzitou v Plzni a finančně podpořeno městem Sokolov.