V Domě dětí a mládeže v Sokolově skončil včera poslední letošní letní příměstský tábor, které DDM pořádal po dobu celých prázdnin a vystřídalo se na nich více jak 300 dětí. Od 1. do 3. září, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 18 a v sobotu od 9 do 14 hodin, proběhne zápis do zájmových útvarů. „Je možnost se blíže seznámit s prostředím a se vším, co se týká zájmové činnosti," uvedla Iva Ondrejková, ředitelka DDM v Sokolově. Dům dětí nabízí osvědčené kroužky i nové. „Nově je to například Přírodní tvoření, Přírodní tvořeníčko, Kouzelné bylinky, Choreografie," doplnila.

Děti čeká v průběhu roku i mnoho akcí, budou pokračovat i projekty BENE nebo Minuta v životě.

DDM Bludiště v Chodově připravil na dnešní odpoledne od 15 hodin akci Pojď se bavit s Bludištěm. „Zájemci se mohou přijít podívat na ukázky kroužků a hned se přihlásit," zve do DDM ředitelka Renáta Dočkalová. Kromě prezentací kroužků proběhnou i doprovodné soutěže o drobné ceny. Nábory do kroužků budou pak probíhat i v dalších dnech v provozní době DDM.

Bludiště se od dubna zapojilo do Česko-německého projektu o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově Na stopě klimatu. Připravuje rovněž příměstské tábory a soustředění.

Bližší informace o činnosti a náborech najdete na internetových stránkách jednotlivých domů dětí.

Autor: Lucie Žippaiová