Městská policie tak bude i nadále v sokolovských ulicích kontrolovat její dodržování. „Podle našeho názoru se od dvou výše zmíněných měst Sokolov liší. Je na rozhodnutí městské policie, jak vyhodnotí danou situaci na místě, ale určitě nebude vyhazovat turisty, kteří se někde posadí, nebo maminky s dětmi na dece, jak někteří lidé píší na sociálních sítích,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Jak starosta konstatoval, lidé, kteří o podobných věcech rozhodují, vůbec nevědí, co se v Sokolově řeší. „Ti lidé rozhodují takzvaně od stolu,“ říká. Ústavní soud zrušil vyhlášky ve dvou zmíněných městech, ale v Sokolově stále platí.

„My zde například neodstraňujeme lavičky jako jinde. Naopak jsme jich desítky ručně vyrobených a malovaných přidali na Staré náměstí,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Oba dva pak připomínají časté stížnosti obyvatel města na to, že v sociálně vyloučených lokalitách města si lidé vezmou židle na chodník a chodci nemohou projít. Pokud se ozvou, jsou prý často terčem vulgárních urážek či posměšků. Strážníci podobné situace řeší jako zábor prostranství, za který se musí platit.

Rozhodnutí Ústavního soudu, na který se obrátila ombudsmanka Anna Šabatová, se možná dotkne i měst v našem regionu. Ministerstvo vnitra chce údajně prověřit všechny obce s tímto zákazem a donutit je k přehodnocení či úplnému zrušení těchto zákazů či omezení.

Vyhláška O ochraně veřejného pořádku platí v Sokolově od prosince 2016. Mimo jiné se v ní zakazuje umisťování a používání věcí určených nebo sloužících k odpočinku, stravování nebo přípravě pokrmů bez souhlasu vlastníka veřejného prostranství.