Proběhnou v ní totiž rozsáhlé stavební úpravy ve druhém a třetím patře, po kterých se nevyužité půdní prostory promění v nové učebny.

„Předmětem veřejné zakázky je výměna stropní konstrukce nad druhým patrem a vestavba tříd do neobývaného půdního prostoru,“ potvrdila vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková.

Zachované přitom zůstanou stávající klenbové stropy na chodbách a železobetonové stropy v prostoru schodiště a sociálního zařízení. Přibudou minerální akustické podhledy a nové podlahové krytiny. Zároveň se provede nové osvětlení a rozvody elektroinstalací.

Do stávajícího neobyvatelného půdního prostoru bude provedena vestavba nových učeben včetně sociálního zařízení.

Bude provedena úprava stávající dispozice, přirozené denní světlo bude zajištěno osazením nových střešních oken. Střešní plášť bude z vnitřní strany zateplen minerální vatou, kterou zakryje sádrokarton. Hotovo má být do konce roku.