Práce by měly být zahájeny v sobotu 1. srpna a trvat do začátku listopadu. Odstraněny budou poškozené a jinak rizikové stromy, ty zbylé se ošetří a celý park bude vyčištěn. Na závěr dojde k dosadbě dřevin, přičemž významným prvkem bude navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského, vybudování jednoduchých štěrkových cest a osázení zelených ploch.

„Iniciativa vznikla na základě popudu místních patriotů. Škoda, že to není v symbióze s opravou zámku. Ten je však v privátním vlastnictví a jeho stav může posoudit každý návštěvník. Park je ovšem dle mého názoru ojedinělý,“ sdělil starosta Březové Miroslav Bouda.