Ty se totiž mohou tvářit, že je kryje silná vrstva ledu. Zamrzlé hladiny ale nemusí být tak pevné, jak se zdají. Upozorňují na to hasiči. „Led často ještě nestačil dostatečně promrznout, aby se vytvořila silná, několikacentimetrová vrstva, jež by bezpečně udržela všechny, kteří se na ledové plochy vydají. Zejména u krajů nebo v místech, kde voda proudí, například u odtoku, bývá led podstatně tenčí a hlavně narušený. V současné době je tak velmi riskantní chodit po jakékoliv zamrzlé vodní hladině. Hasiči varují před tím, že led je zrádný a hrozí propadnutí do vody," varuje mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.
Hasiči v kraji jsou na situace pádu do vody třeba na zamrzlém rybníku dobře připraveni. Pravidelně tyto situace trénují. Loni to bylo například na rybníku Tajch v Šindelové. Tento týden pak cvičili na rybníku v Horách.
Rady hasičů:
• Při proboření v blízkosti břehu se každý logicky snaží vylézt směrem ke břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického chování mu rychle ubývají síly. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na větší plochu.

• Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu a není schopen sám vylézt, záleží na momentálním zdravotním stavu a fyzických možnostech svědků, zda se rozhodnou pomoci, nebo událost jen telefonicky oznámí na tísňovou linku. Při oznámení na linku 112 je nutné stručně a zřetelně popsat, kdo volá, co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je potřeba upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže, a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu. Hovor ukončit až po celkovém předání informací a pokynu operátora tísňové linky. Jestliže se na místě nachází více svědků, vyslat některého přihlížejícího, aby šel naproti přijíždějícím složkám IZS a navedl je na místo události. Do příjezdu záchranných složek je nutné s tonoucí osobou komunikovat a ujišťovat o blížící se pomoci.

• Oznámení na tísňovou linku musí provést i svědci a přihlížející před vstupem na led v případě, že se pokusí o laickou záchranu tonoucí osoby. Při vlastním proboření zachránce už může být pozdě. Po ledu je vhodné se pohybovat plížením. K vytažení osoby může posloužit větev, hokejka, prkno, případně nachází-li se v blízkosti vozidlo, je možné použít tažné lano z povinné výbavy. Jsou popsány případy, kdy k záchraně posloužila i rybářská pramice, kterou tlačil zachránce před sebou po ledu a posunul ji až k tonoucí osobě.

Zachráněnou osobu, která je vytažená na břeh, je nutné urychleně převléci nebo zabalit do suchého oblečení. V případě, kdy osoba nemá hmatný puls a nedýchá, je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.