Mnoho z nich za to nezaplatilo životem jen proto, že jim vždy přispěchal na pomoc někdo ze břehu. Podle jednoho z kovaných vodáků Míly Pražáky je sjízdnost jezů v regionu vyřešená.

"Kynšperk, Tuhnice i Černý Mlýn mají objízdný kanál, který by měli vodáci využívat. A při velké vodě jako nyní obzvlášť. To, že nemají respekt k vodě a její síle, mohou zaplatit životem. Projet se dá i jezy v Lokti. Zbývá tedy pouze jez v Radošově, přes který by měli vodáci měli lodě přenášet," říká Pražák, který členem asociace vodní turistiky a sportu.

Jeho slova potvrzují i na Povodí Ohře.

"Zmiňované jezy byly v minulosti zabezpečeny prvky pro záchranu, jako jsou uvazovací oka, lana, házecí podkovy či navigací vodáků, tedy cedulemi a bójkami. Na jezu Kynšperk nad Ohří byla jiným investorem zřízena vodácká propust na levém obtokovém kanále. Černý Mlýn a Tuhnice mají postaveny rybí přechody uzpůsobené pro proplutí lodí a raftů. Tuhnice byly navíc přebudovány na jiný jez, pod nímž nevzniká vodní válec. Radošov je aktuálně v jednání s investorem malé vodní elektrárny, který by měl postavit i rybí přechod a vodáckou propust.. Dále byly postaveny rybí přechody, uzpůsobené pro proplutí lodí a raftů, na jezech Jindřichov a Loket dolní," řekl za povodí Martin Cidlinský.

Sesuv svahu v Kraslicích odřízl sanitky i železniční dopravu do Německa
Sesuv svahu v Kraslicích odřízl sanitky i železniční dopravu do Německa

Co však vodáci nechápou a je pro ně velkým strašákem, to je plánovaný jez Dubina. "To bude čtyřmetrový zabiják," řekl Pražák.

Podle asociace vodní turistiky je nyní v těchto místech rozvalený jez vysoký zhruba dva metry, který se už spíše podobá balvanité peřeji, než klasickému jezu. Nápad vybudovat tam malou vodní elektrárnu mělo několik zájemců, ale jen jeden uspěl. Získal smlouvu od Povodí Ohře, ve které se uvádí možnost navýšení hladiny o 30 centimetrů. Kdo by si pomyslel, že se vybuduje jez s konstrukční výškou cca 2,3 metru, je na omylu. Asi se to někomu zdálo málo, a tak vymyslel zajímavé řešení. Postaví klapkový jez, aby horní hladina byla udržována na stále stejné úrovni a tudíž s vyššími průtoky se bude sklápět. Rozdíl hladin se tak bude snižovat s rostoucím průtokem, a proto si může dovolit jez zahloubit níže.

Zastavil se na konstrukční výšce čtyři metry, což znamená, že se bude jednat o obrovský jez, který na řece Ohři až ke Kadaňskému stupni nemá obdoby. Aby se zajistila stabilita jezu, musel se použít Jamborův práh s vývarem, který bude velmi nebezpečný pro vodáky. V tomto úseku je rekreační plavba hodně rozšířená, jezdí tam tisíce lodí a na podobných jezech utonulo mnoho vodáků. O kousek níže je nebezpečný jez Radošov, též s Jamborovým prahem v podjezí, ale má se přestavovat za bezpečnější z důvodu mnoha smrtelných nehod.

Po roce se opět objevil jeden ze známé a tolik oblíbené skupinky chebských čápů ve Stanici pro záchranu živočichů Soos.
Čapí mládě ze skupiny chebských čápů bude nosit protézu z 3D tiskárny

Podle vodáků je to paradox, jeden jez se přestaví na bezpečnější a druhý nebezpečný vznikne pár kilometrů nad ním. Přitom Povodí Ohře se aktivně snaží upravovat jezy na Ohři do bezpečných parametrů a vodní turistiku podporuje, což velmi oceňujeme.

Investor získal kladné rozhodnutí ke stavbě od Magistrátu Karlovy Vary, i když mu dle názoru asociace vodních sportů a turistiky chybí několik závazných stanovisek a postup úřadu byl dle jejího názoru v rozporu se správním řádem. Proto se zástupci asociace proti tomuto odvolali. "Obáváme se, že Krajský úřad svým stanoviskem absolutně nechrání zájmy přírody a zcela selhal ve své práci," píší na svých webových stránkách.