„Práce začnou co nejdříve, v červenci příštího roku musíme mít hotovo. Lesík se změní v jakousi odpočinkovou zónu s lavičkami. S dětskými atrakcemi se zde nepočítá. Pracuje se i na přípravě druhé etapy revitalizace lesoparku, jejíž součástí by měla být i úprava svahu tak, aby byl vhodný na sáňkování," říká starosta Sokolova Jan Picka.

Město na projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která pokryje necelou polovinu nákladů.

Kácet a prořezávat se budou staré, přežilé stromy, které z lokality vytvořily tmavé místo bez druhové rozmanitosti.

Nově by lesík měla oživit zahradní architektura, vysázeny budou nové stromy a keře.

Nové cestičky ze zpevněného kameniva povedou od rozhledny Hard a od hřbitova. Ve strmějších úsecích například přibudou schodiště. Dnes zanedbaný lesík by se měl poté stát příjemným místem k procházkám. Již dnes je hojně využíván, ale jen jako zkratka ze sídliště Michal do centra, a to zejména ve dne. Za tmy zarostlým lesíkem moc lidí nechodí. Silnice vedoucí mezi kopcem a částí města, kde sídlí chemické závody, totiž nemá chodník a je velmi frekventovaná.