Zaniklou vesnici Smolnice nově připomíná obnovený kovaný kříž na původním kamenném podstavci. Slavnostně mu na sklonku týdne požehnal Filip Zdeněk Lobkowicz, opat tepelské kanonie premonstrátů.
Kříž stojí na Bílé vodě na konci dubové aleje, kterou se chodilo do Chodova za prací či na mše do kostela svatého Vavřince.

Svěcení a slavnostního představení kříže se zúčastnily desítky lidí, včetně zástupců Chodova a několika původních obyvatel někdejší Smolnice, kteří emotivně zavzpomínali na své staré bydliště.
Smolnice měla před rokem 1945 zhruba 600 obyvatel, jejich domy však postupně musely ustoupit těžbě. Dnes je v místě výsypka. Původní kříž stál na cestě, odkud bylo možné vidět kostelní věž, podle všeho už od počátku 19. století.

Další chodovskou novinkou, které se dostalo požehnání, je kovový památník na městském hřbitově. Ten je věnovaný všem pochovaným v Chodově, především ale těm, jejichž hroby se nedochovaly do dnešních dnů. Vše završilo odhalení kamenů zmizelých ve Staroměstské ulici. Ty připomínají smutný osud rodiny chodovského židovského obchodníka Eduarda Kronbergera, jejíž členové zemřeli v koncentračních táborech při holokaustu. Odhalení se zúčastnili i potomci rodiny z Izraele a USA.