Ve středu totiž začala plánovaná a dlouho očekávaná sanace skládky dehtových kalů u Staré Chodovské. Po jejím skončení z tamní laguny zmizí zhruba 14 tisíc tun kalů a Sokolovsko se tak zbaví nejen nepříjemného zápachu, ale i další ekologické zátěže.

„Těžba kalů v nádrži by měla probíhat zhruba dva roky, včetně následné sanace nádrže by pak celkově neměla přesáhnout 41 měsíců,” vypočítává Pavel Homola, ředitel divize Zpracování Sokolovské uhelné.

Jak uvádí společnost na svých webových stránkách, zapáchající nádrž zlikviduje na objednávku Ministerstva financí ČR společnost Jerus. Samotné kaly se pak budou tlakově zplyňovat v nedaleké zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové. „Samotné odtěžení pak bude probíhat za pomoci cisternových vozů. Ty naberou v místě materiál, bezpečně ho dopraví do uzavřené přečerpávací nádrže ve Vřesové, ze které budou nastříkávány přímo do generátoru,” popisuje proces zpracování kalů Homola.

Kvůli odtěžení je nutné skládku tuhých dehtových kalů znovu otevřít, což může zejména v teplém počasí přinést opět nepříjemnosti v podobě zápachu. „V průběhu prací může docházet k pachové postižitelnosti i ve větší vzdálenosti od Vřesové,“ upozornila Jitka Klimešová ze sekce Ekologie, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. (SUAS). Případný zápach může pocházet z manipulace s kaly, nikoli z jejich zplyňování, které bude probíhat v uzavřeném a bezemisním zařízení.

„Likvidace skládky tuhých dehtových kalů Stará Chodovská bude probíhat na stejném principu jako zpracování materiálu z lagun Ostramo. Jediným rozdílem je, že kaly ze Staré Chodovské budou zplyňovány přímo a nebudou míchány s uhlím,“ uvádí dále na svých webových stránkách SUAS.

„Jedná se o poslední tečku za likvidací těchto kalů, poté bude jednou provždy klid. Bohužel neexistuje jiný postup, jak se kalů u Chodova zbavit. Dá se očekávat, že při nepříznivých povětrnostních podmínkách se zápachu nevyhneme,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Tuhé dehtové kaly se poblíž města Chodov hromadily od 60. let minulého století. Nesnesitelný zápach z odkaliště zejména v horkých dnech trápil obyvatele Staré Chodovské i dalších částí Chodova řadu let. Opatření, která byla na skládce provedena, nebyla dostatečná.

Kromě úředníků zaměstnalo odkaliště před pěti lety i hasiče. Aby šílený zápach zmírnili, strávili u skládky celý týden. Rozpálenou hladinu odkaliště ochlazovali a snažili se sedimenty neutralizovat. Zápachu tak obyvatele skutečně nakonec zbavili.