V noci do těchto míst, zvaných některými džungle, málokdo zavítal. To se má nyní změnit. Po první etapě probíhá v současné době druhá, která má park změnit ve víceúčelové místo. Lidé si také všimli barevně označených stromů a obávají se, že budou všechny pokáceny.

„Druhá etapa regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard volně navazuje na již zregenerované území. Bude se jednat zejména o krajinné úpravy zelených ploch a výkopové a zemní práce,“ říká Jaroslava Rohová z odboru správy majetku.

Dílčí práce na projektu spočívají i v geodetickém zaměření na podkladě katastrální mapy vymezeného území.
Lidé si všimli i stromů označených barvou. „Doufám, že je nebudou všechny kácet. To by tady nezůstalo pomalu nic,“ ptá se Jarmila Vejvodová, která procházela parkem.

Úředníci uklidňují, že nikoliv. „V současné době dochází k označení dřevin v daném území. Je prováděné sprejem žluté a červené barvy pro potřeby geodetických prací. Nejedná se tudíž o označení stromů ke kácení,“ dodala Rohová.
Jde o jednu z posledních částí města, která byla zanedbaná a lidé se zde báli večer chodit. Přitom jde o nejkratší spojnici z centra na sídliště Michal.

Pod kopcem vedoucí silnici totiž chybí chodník. Práce probíhají na téměř 25 tisících metrech čtverečních.

„Jde o část Sokolova, která se výrazně zprůhlední. Dříve tam byl hustý porost, převážně náletové dřeviny. Byla to část města, kterou Sokolováci nemohli k ničemu využívat, byl to takový sokolovský prales,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.
Nový pohled se naskytl i návštěvníkům rozhledny, kteří už od jejího úpatí vidí věci dříve skryté.

Pietní místo u nějž budou desky se jmény padlých.
Jména tisíců mrtvých z lazaretu budou zveřejněna