Zastupitelstvo města Sokolov uložilo radě města, aby na příštím jednání předložila informaci týkající se přehledu nadlimitních stavebních investic zařazených do rozpočtu roku 2016. Zajímá je především cíl investice, celkový rozpočet, finanční zdroje, časový harmonogram realizace a také provozní náklady.

Paradoxem je, že takovou zakázku město Sokolov nemá. Zastupitelé si zřejmě mylně vyložili výši takové zakázky. Ta začíná, v případě stavebních prací, od 131,4 milionu korun.
„Nadlimitní zakázky nemá město žádné. Pochopil jsem z toho, že zastupitelé chtějí zakázky nad 6 milionů korun a ty jsme jim připravili. Jsou tři," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Jde o dokončení oprav sídliště Vítězná za zhruba 16 milionů korun, dále je to revitalizace Antonínských mostů – most přes železniční trať, která má přivést cyklisty k jezeru Medard. Zde se počítá se zhruba stejnou částkou 16 milionů korun.

Do třetice je to regenerace lesoparku pod rozhlednou Hrad. Tato akce není stavební prací a jako jediná by tak mohla splňovat statut nadlimitní zakázky. Celkový rozpočet u této akce je 7 milionů korun.
Vedení města zmínilo i další akce, které čekají v zásobníku. Jde například o městskou knihovnu na Starém náměstí či přestavbu objektu bývalé ZŠ na na objekt pro seniory.