Majitelé polikliniky nabízejí městu objekt za šest milionů korun s tím, že radnice převezme celou společnost s ručením omezeným. Vedení města je proti zejména z toho důvodu, že polikliniku budou v budoucnu čekat vysoké investice. A to až 25 milionů korun. „Lacinější a schůdnější variantou by bylo postavit polikliniku novou, bezbariérovou a nízkoenergetickou, s větším komfortem pro lékaře i pacienty," poukázal starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Město si podle jeho slov nechalo důkladně zpracovat hned několik posudků stavebně-technického posouzení budovy i ocenění nabízené společnosti. „Kromě varianty odkoupení společnosti šlo o variantu rekonstrukce jiného vhodného objektu na zdravotní a sociální centrum nebo právě o stavbu objektu nového. Všechny varianty byly odborně zpracovány specializovanou firmou. Ale je třeba konstatovat, že v tuto chvíli ani jeden z těchto dokumentů jednoznačně neříká, že akceptování zmíněné nabídky by bylo pro město tou nejvýhodnější nabídkou, což potvrzují především čísla," pokračoval Kotilínek. Stanovisko vedení města nechal zveřejnit na webových stránkách města. Reakce opozice na sebe nenechala dlouho čekat.

Ta tam záhy umístila důvodovou zprávu, proč by město mělo polikliniku získat. „Převzetím polikliniky bude zajištěna veřejná základna pro poskytování zdravotních služeb. Dostupnost zdravotních služeb nemůže být ponechána pouze tržním principům – lékaři nejsou pouhými podnikateli. Pokud k nim tak budeme přistupovat, tak se nedivme, že budou odcházet do ciziny," uvádí zastupitel Otakar Mika, který je jedním z předkladatelů.

„Převzetím polikliniky budou vytvořeny předpoklady pro začínající lékaře, kteří budou v budoucnu nahrazovat ty dosluhující. Bez této nabídky budou možnosti našeho města velmi omezeny a hrozí postupné omezování zdravotních služeb. Jsme si vědomi, že převzetím polikliniky vznikne požadavek na rozpočet obce. Vzhledem k finanční situaci našeho rozpočtu považujeme předpokládané náklady za přijatelné a rozložitelné v čase," pokračoval Mika.

Starosta Kotilínek však poukazuje na to, že rekonstrukce polikliniky by stála minimálně 17 milionů korun. „To však ještě nejsou zahrnuty některé další výdaje spojené s touto rekonstrukcí. Jiný dokument proto hovoří až o částce 25 milionů korun. Výstavba zcela nového, moderního objektu by podle odhadu posudku vyšla na částku okolo 15 milionů korun. Ovšem tato varianta naráží na odpor ze strany vlastníků polikliniky, kteří v budově polikliniky působí, kdy tento odpor deklarovali v dopise zaslaném městu," dodal Kotilínek.

Zastupitel Mika oponuje, že podle znaleckého posudku není poliklinika v havarijním stavu. „Město musí hledat veškeré možné dotační zdroje na pokrytí nutných nákladů na obnovu polikliniky. V rozpočtu města je možné doložit, že město vynakládá značné prostředky na kulturu, sport a jiné zájmové činnosti. Považujeme proto za nutné, abychom podpořili stejně výrazným způsobem dostupnost zdravotní péče v našem městě," doplnil.

Otázkou je, jak se vedení města zachová v případě, že bude se zbylými zastupiteli přehlasováno. Opozice by tak měla i případné hlasy na odvolání starosty a místostarosty. K tomu se ale zatím obě strany nechtěly včera vyjadřovat.

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek. Začátek je v 16 hodin.