„Už nyní víme, že jako každoročně přijde převis toho, co různé odbory, příspěvkové organizace a také organizace, které patří pod město, ať už to jsou Sokolovské technické služby (SOTES) anebo Sokolovská bytová, budou potřebovat. My se setkáme před samotným zastupitelstvem, které rozhodne o konečné podobě rozpočtu na rok 2017. Sejdeme se opět jako každoročně na pracovním jednání zastupitelstva, kde si vše vyříkáme, a to tak, aby už na tom samotném zastupitelstvu došlo jen k dílčím úpravám, k malým změnám," konstatoval starosta Sokolova Jan Picka.

Letošní stav financí města je podle vedení Sokolova na velmi dobré úrovni a pro příští rok se očekává obdobný stav. V příštím roce čekají Sokolov velké investiční akce. Mezi ty hlavní patří nový dům pro seniory, kteří potřebují 24hodinovou péči. Senioři budou mít šanci na důstojné stáří i v nově plánovaných bytech v objektu Zdraposo, který je nevyužitý. Další velká investice je odkoupení objektů nad kinem Alfa. Další velkou investicí, kterou město chystá, je zasíťování části obce Sokolov, která je vzdálenější od města. Jde o pozemky města směrem na Hruškovou.

Na větší investici čekají i obyvatelé sídliště Vítězná. Tam se propadá vozovka v ulici Spartakiádní a také se začne pracovat na projektu revitalizace zanedbaného sídliště včetně centrálního dětského hřiště.

V plánu je i nová kanalizace v ulici J.K. Tyla či bezbariérovost školských zařízení. Město slíbilo řešit i parkovací místa ve městě či spíše na sídlištích. Čeká ho také sanace nádražního depa a demolice budov, které tam město koupilo.

„Já se těším na revitalizaci Vítězné, léta se na ni kašlalo. Pro děti tu není nic, parkování katastrofa. Jen neukázněných pejskařů mraky," říká jedna z tamních obyvatelek, která nechce být jmenována.

Letošní rozpočet města Sokolova počítal s příjmy 531 milionů korun a výdaji 619 milionů. Záporné saldo fiskálního roku ve výši 87 milionů bude vyrovnáno přebytky hospodaření z minulých let.