Základní umělecká škola v Sokolově se dočká zateplení pláště budovy. Bude to však pouze ze severní strany. Objekt stojí na Starém náměstí a rekonstrukce se vyhoupne nad částku jednoho milionu korun. Hodiny by měly probíhat jako doposud. Výuka nebude omezena, ale narušena zřejmě ano.

Základní umělecká škola v Sokolově dostane nový kabát. Budova sídlí na Starém náměstí a město do pláště objektu a dalších oprav investuje 1,35 milionu korun bez DPH.
„Jedná se o rekonstrukci části fasády, zateplení nevytápěného půdního prostoru a sanaci obvodových stěn v prvním patře na úroveň podlahy a další," upřesnil místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Práce by nijak neměly omezit školní výuku v ZUŠ. Alespoň tedy co se naplánovaných hodin výuky týče. Stavební ruch jistě výuce nepřidá. Budova jako taková byla podle vedení radnice rekonstruována zhruba před patnácti lety. Poté se dodělávaly jednotlivé učebny včetně odhlučnění. Správce budovy si navíc vytváří investiční fond a peníze jdou zpět do školy.

„Budova je tedy v dobrém stavu," zhodnotil Jakobec. Budovu na Starém náměstí, kde sídlí dodnes, získala ZUŠ v roce 1991. V současné době má škola obory hudební, taneční a výtvarný. Od roku 2003 se vyučuje na odloučeném pracovišti v Březové.

Za dobu existence dokázala Základní umělecká škola v Sokolově svojí činností, že patří mezi hlavní nositele kultury v Sokolově a regionu a že dokáže velmi úspěšně reprezentovat svoje rodné město i v zahraničí.