„Chodov ho uděluje těm osobnostem a organizacím, které se výrazným způsobem zapsaly do života Chodova,“ vysvětlil mluvčí Martin Polák. „Vedení Chodova uděluje celkem tři stupně ocenění – Listiny města Chodova, Městské pečeti a Čestné občanství,“ upřesnil. Listinu města Chodova 2019 získali Miloš Bělohlávek, Libor Dočkal (in memoriam), Antonín Surý, Jiří Tureček, Miloš Volek, Denní centrum Mateřídouška, Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Sbor dobrovolných hasičů Chodov. Městskou pečeť 2019 převzali Josef Hora a Josef Moder. Čestné občanství letos uděleno nebylo.