O konci Základní školy speciální a praktické Habartov proběhla ještě před prázdninami dlouhá jednání.
Město se snažilo školu podpořit a ponechat ji v provozu.Kvůli nedostatku žáků ale prázdniny nepřešla bez úhony. Včera své brány poprvé po letech nechala zavřené, rodiče našli pro žáky náhradu.

„Žáků byl velký nedostatek a přes naši velkou snahu nešlo konci zabránit. Co se týká dětí ze speciální školy, dle našich informací je jedno ve škole v Sokolově, druhé je v Novém Sedle a o třetím nemáme informaci žádnou. Naplnit kapacitu tříd byl nadlidský úkol, rodiče se snaží děti spíše umístit do základních škol. Většina z nich navíc umožňuje v dnešní době i individuální přístup pro děti s dyslexií, dysgrafií a podobně. Také my se vydáme podobnou cestou, základní škola bude mít přípravnou třídu pro děti, které potřebují individuální přístup.Reakce ze strany veřejnosti jsou ale nulové, budovu školy bychom dále chtěli prakticky využít," informoval starosta Habartova Petr Janura.


Slova starosty potvrdila také ředitelka Základní školy v Chodově Iva Šípová, rodiče dnes žáky umístí přednostně do základní školy než do praktické a speciální třídy. „O umístění dětí do praktické a speciální školy nerozhodují jen rodiče, ale musí se podniknout určité kroky. Většina základních škol včetně té naší se dnes snaží žákům pomoct individuálním přístupem. Pokud se nejedná o vážný zdravotní problém, většina škol se už dětem i rodičům přizpůsobuje," dodala ředitelka. Speciální a praktická škola v současné době svůj provoz ukončila, dál ale bude v provozu jako základní umělecká škola. Město v současné době intenzivně hledá ředitele školy, první výběrové řízení bude zahájené 16. září. „Myslím si, že v dnešní době jsou praktické třídy pro děti nevýhodné, rodiče mají za to, že je ostudné chodit do „zvláštních" tříd. Já bych to tak radikálně neviděla, naopak bych vylepšila pověst praktických tříd, že mají děti podobné šance," říká Jitka Smolová ze Sokolova.

Klára Čurlinová