Březovský hřbitov zažije zcela první Dušičky. Pozůstalí již nemusejí objíždět okolní hřbitovy. Ostatky svých příbuzných si nechali přemístit na zcela nový hřbitov, který začal sloužit letos v srpnu.

Památku zesnulých přijede uctít zřejmě i řada březovských rodáků žijících v zahraničí. Zájem o nový hřbitov totiž předčil očekávání. Město zároveň vyzývá pozůstalé, aby na kolumbária neumísťovali nevzhledné podomácku či jinak vyrobené držáky. Zároveň slíbilo problém vyřešit.

„Není možné instalovat různé prapodivné držáky na svíčky, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska celkového vzhledu. Zhotovení vhodných držáků bylo zadáno jako úkol pracovníkům městského úřadu. Jeden z živnostníků již tento sortiment nabízí," konstatoval starosta Březové Miroslav Bouda.

Radnice registruje zájem občanů o zprovoznění březovského hřbitova. Nyní takzvaně dopilovává zpracování celého systému provozu. Pochvalu podle starosty zasluhují pracovníci města, kteří po všech stránkách provoz připravili.„Nyní se ukazuje, že nejen samotná investice, ale i samotný provoz budou ještě vyžadovat nemalé finanční prostředky. Bude třeba nakoupit i atypickou techniku pro údržbu. A stále platí vize, že by radnice chtěla zřídit v tomto areálu malé zahradnictví se školkou pro okrasné dřeviny," dodal Bouda.

Zájem pozůstalých předčil očekávání březovské radnice. Někteří Březováci žijící v zahraničí domů sváží i několik uren. O březovský hřbitov mají zájem i místní pozůstalí.
„Jsem jednou z prvních obyvatelek města. Moji rodiče zde tehdy dostali sklářský domek a už jsme zůstali. Rodiče i manžela chci přemístit na březovský hřbitov ze Sokolova," řekla Helena Vetchá z Březové. Zaplněno je již 150 míst v kolumbáriích a své místo má i patnáct hrobů.

V neděli 2. listopadu se na březovském hřbitově koná od 17 hodin bohoslužba za zemřelé, kterou povede farář Majkov. Bude to zřejmě nevšední okamžik. Kromě jiného je totiž nový hřbitov zajímavým způsobem nasvícený, což podle starosty ještě více umocní zážitek z bohoslužby.