Na původní nabídku koupit byty od liberecké firmy za 34 milionů řekli zastupitelé ne. Nová nabídka byla 30 milionů a město by platilo jen polovinu. Nezískalo by však všechny byty a nad některými by ztratilo kontrolu. Vedení města proto svolalo mimořádné zastupitelstvo, které mělo k celé věci zaujmout stanovisko a rozhodnout.

„Původní nabídku jsme odmítli, ale situaci nadále sledovali. Majitelem bytů je Soukenická LB Alexandra Kendika, se kterým jsme jednali. Poté mu jeho zdravotní stav nedovolil pokračovat v plném nasazení, a tak pověřil jednáním realitní kancelář,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Podle starosty je společnost tvořena dvěma společníky. „Je to pan Kendik a turečtí manželé žijící dlouhodobě na Slovensku. S těmi zase jednala pražská investiční skupina. S tou se město Sokolov spojilo a jednali jsme dále o koupi. Srazili cenu na 30 milionů a chtěli jít do toho s městem napůl, co se kupní ceny týče,“ vysvětluje Picka.

Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí by tak poté každá ze stran zaplatila 15 milionů korun. Rozdělení bytových jednotek by však napůl nebylo. Investiční společnost by si ponechala pouze 40 bytů, Sokolov zbylých 160. Proč, to starosta vysvětlil vzápětí.

„Oni by si ponechali byty, které jsou obyvatelné a s nájemníky. My bychom získali ty rozbité,“ říká Picka. S touto variantou město kalkulovalo a přemýšlelo, zda ji přijmout. Chce si totiž ponechat kontrolu nad byty, které může koupit kdokoliv.

Do toho však přišel blesk z čistého nebe. Investiční skupina od záměru odstoupila. „Člověk, který celou věc pro skupinu připravoval a dal do ní spoustu energie, řekl, že do toho půjde místo nich. Sežene potřebných 15 milionů, koupí 40 bytů, z nichž polovinu prodá a druhou si nechá. Sokolov si u něj přitom vymínil předkupní právo na byty, aby je neskoupili obchodníci s chudobou,“ dodal Picka.

Tato poslední verze šla do mimořádně svolaného zastupitelstva. V názorech nebyla jednotná jak rada města, tak zastupitelé. Ti nakonec odhlasovali nekupovat byty a nevstupovat do vztahu s investorem. Věc, která se táhne nejen tímto, ale i několika předchozími volebními obdobími, tak nemá konce.

Vybydlené byty budou nadále ostudou města a chátrat. Drtivá většina z nich je nad kinem Alfa. Zbylé jsou v ulici U Divadla. Zhruba třetina bytů je rekonstruována, zbytek dělá městu ostudu, protože jde o vybydlené objekty. Jednou z možností byla následná demolice a poté parkovací plochy či stavební parcely.

Nejednotní jsou v názorech i oslovení lidé. Pokud koupíte zdevastované panelové domy nad sokolovskou kinokavárnou Alfa, tak je, prosím, nebourejte. Lepší by bylo je přestavět na větší byty, komfortnější bydlení. Ty v Sokolově totiž chybí. Tak by se dal shrnout vzkaz městu od některých občanů.

„Koupit a zbourat, je to ostuda. Když přijeli naši známí na návštěvu Sokolova a viděli zdevastované panelové domy, kroutili hlavou. Styděla jsem se za město,“ říká Sokolovačka Martina, která nechtěla uvést své příjmení.