Finančně nejnáročnější bude úsek za Sokolovem směr Krásno, kam pošlou zhruba 90 milionů korun na zpevnění svahu pod silnicí. Právě v těchto dnech tam začali pracovat dělníci a řidiče tak čeká kyvadlový provoz na semaforech.

„Rekonstrukce a opravy krajských silnic nikdy nekončí, některé akce jsme zahájili už v minulém období a pokračujeme v nich i letos. Jakmile to počasí umožní, začnou také práce na nových opravách. Jednou z nich je právě úsek od lomu Vítkov do Podstrání, kde je třeba rozšířit silnici, položit nové asfaltové souvrství a vystavět opěrné zdi," řekl náměstek hejtmana Jan Bureš.

"Silnice je hodně rozbitá. Vede lesem a sníh se tam drží opravdu dlouho. V zimě se tady dvě protijedoucí auta vyhýbají opravdu s problémy," potvrdil jeden z čekajících řidičů na semaforu Jindřich Šantoha.

Další statické zajištění je v plánu na silnici ze Stříbrné na Bublavu, kde už proběhla první etapa a letos se vrhnou stavaři na druhou. Podle Bureše se ale soustředí na souvislé opravy vozovek, obnovu dopravního značení na silnicích, odvodnění komunikací, zajištění bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím instalace svodidel a další věci, které je třeba udělat, aby řidiči mohli jezdit na silnicích v kraji komfortněji. Oprav se dočkají i některé mosty. S podporou ze Státního fondu dopravní infrastruktury podstoupí rekonstrukci mosty v Milhostově na Chebsku a v Rotavě na Kraslicku.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje v současnosti rovněž vybírá poskytovatele úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů oprav silnic na nadcházející období do roku 2027, kdy bude možné čerpat další finance z EU. „Jedná se o úvěrový rámec ve výši miliardy korun, přičemž zhruba 500 milionů se plánuje využít na předfinancování projektů s evropskou dotací, dalších 500 milionů bude rozloženo na realizaci souvislých oprav, mostů, součástí a příslušenství silnic II. a III. tříd v Karlovarském kraji v období let 2021 až 2027,“ upřesnil Bureš.