„Dle obecně závazné vyhlášky města se na veřejném prostranství zakazuje žebrání a ten, kdo tento zákaz porušuje, dopouští se přestupkového jednání. V tomto případě doporučuji, pokud vás tímto jednáním někdo obtěžuje, zavolat na bezplatnou linku městské policie 156 a 2 pro Sokolov a toto jednání oznámit," říká velitel MP Sokolov Petr Procházka.

Hlídka podle něj věc vyřeší ihned na místě.

„Dále byl osobně pověřen operátor kamerového systému MP Sokolov, aby ve zvýšené míře sledoval tuto činnost," dodal Procházka.
Jak řeší město Sokolov prevenci bezdomovectví? Jak je řešena pomoc bezdomovcům?

„Sokolov, stejně jako mnohá jiná města, má funkční sociální systém, kdy každý, kdo se ocitl ve svízelné životní situaci, může využít různých poraden. Častým monitorováním osob bez přístřeší se město samotné snaží podchytit hned v počátku osoby, které by se následně mohly stát dlouhodobými bezdomovci," říká starosta Sokolova Jan Picka.

Dobrou volbou města byla koupě nemovitosti, ze které následně vznikl azylový dům pro bezdomovce v Sokolově. Služba, kterou provozuje společnost Pomoc v nouzi, funguje výborně. Město zde chce nabízet sociální služby od pomoci bezdomovcům přes sociální poradenství či potravinovou banku
„Samozřejmě je velká snaha zapojit je do stávajícího sociálního systému a v neposlední řadě je jim také zajišťována zdravotní prohlídka. Dovolte mi však také, abych vyjádřil svůj názor, který spočívá v tom, že pomáhat bychom měli osobám, které o naši pomoc stojí. Bezdomovci v naprosté většině jakoukoli pomoc odmítají a bezdomovectví je zkrátka jejich způsob života," dodal Picka.