"Funkci starosty města vykonával v letech 1998 až 2000. Před tím působil od roku 1990 jako pedagog a ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov (ISŠTE). Tu za svého působení transformoval z odborného strojírenského učiliště přes Střední průmyslovou školu elektrotechnickou na Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov," uvádí se na webových stránkách města Sokolov. O svém působení jako starosty kdysi prohlásil: „Byl jsem jen takovým mezistarostou mezi pány Dytrychem a Jakobcem a mám radost, že tak trochu mé dítě, Radnice středu, strana pro lidi, je stále v zastupitelstvu a je pro město přínosem.“

Jeho odkaz jako pedagoga, ředitele a starosty zůstane v paměti mnohých žáků, kolegů a občanů Sokolova. Jeho smrt je ztrátou nejen pro jeho rodinu a přátele, ale i pro celé město, kterému tak oddaně sloužil.

Budova, kde bude nové lyceum sídlit
Nová škola v Chodově vsadí na energetiku, automatizaci a umělou inteligenci

"Jako přítel stál po boku těch, kdo o to stáli. Byl neúnavným organizátorem, bavičem a kolegou, který se nebál jít trochu jinou cestou než ostatní. Byl učitelem, který významně zasahoval do životů pedagogů, ať na úrovni sborovny, či jako ředitel, který pevně vedl školu v tvůrčích a bouřlivých letech 1990 až 1998. Po celou dobu na pozici ředitele vedl školu k progresivní modernizaci a řádu. Transformoval školu do formy, kterou známe dnes. Jako zkušený a charismatický muž vedl město Sokolov jako starosta v letech 1998 až 2000. Jeho obrovská zkušenost a nadhled byla cítit i na pozici vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK, následně pak na stejné pozici ve městě Aš. Načas se dr. Karel Černík vrátil v roce 2009 jako zástupce ředitele do své milované školy. Opustil nás člověk, na kterého se nezapomíná. Čest jeho památce!" uvádí ISŠTE na svých webových stránkách.