Byl nejen čestným občanem města, ale také známý jako dlouholetý dirigent orchestru Amati. Velký dechový orchestr začal působit pod patronátem závodu v roce 1957. Po prvních úspěších ve východním bloku pronikl v šedesátých letech 20. století i do západní Evropy a USA. Karel Hájek byl i pedagogem v kraslické průmyslové škole dechových nástrojů.

Přátelé a známí ho měli rádi především díky jeho skromné a kamarádské povaze. Zejména muzikanti mu děkují za vše, co vykonal pro šíření dobré a kvalitní hudby. Rozloučení s Karlem Hájkem proběhne ve čtvrtek 24. září od 13 hodin v kostele Božího Těla v Kraslicích. Deník vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a blízkým.