A zejména pro ně pořádá město Kraslice kurzy sebeobrany. Přihlásit se však může kdokoliv. Začíná se v září. Kurz je bezplatnýa vedou ho zkušení odborníci. „Město zahajuje 3. zářív pořadí již třetí ročník kurzu sebeobrany pro ženy. Nově ho povede Česká asociace Okinawského karate a kobudo,“ říká manažer prevence kriminality kraslické radnice Josef Chlouba.

Kurz je zaměřen na zvládání technik sebeobrany při řešení případných nežádoucích konfliktních situací dnešních dnů. Jde o to, jak se co nejrychleji dostat z nenadálé a nepříjemné situace, kterou mohou ženy zažít. Lektoři jsou profesionálovév této oblasti, kteří poskytují své služby, mimo jiné i v projektu Stop násilí na školách.

„Mimo výuk technik sebeobrany seznámí lektoři své studenty se základy zdravovědy, psychologií boje, taktickými prvky, zvládání stresu a emocí,“ vysvětluje Chlouba. Výuka bude čerpat z reálných situací z praxe a účastníci kurzu tak budou mít možnost řešit danou situaci za dozoru svých lektorů. Letošní kurz začíná v úterý 3. září v 18:45 hodin v malém sále kulturního domu na náměstí T.G.M. v Kraslicích. Kurz v rozsahu 14 dvouhodinových lekcí je hrazen z prostředků prevence kriminality Města Kraslice, a je tedy pro všechny účastníky zdarma. Závazné přihlášky nebo případné dotazy mohou zájemci zasílat na emailovou adresu chlouba@meu.kraslice.cz.