„Emočně pestrý snímek přináší autentické zpovědi pěti týraných žen, které otevřeně hovoří o tom, co prožily," poznamenala k filmu vedoucí Intervenčního centra Eva Chalupníková Doležalová, která bude pořadem provázet a ochotně odpoví na otázky týkající se dané problematiky.

„Česká televize se poprvé dokumentárním filmem věnuje domácímu násilí na ženách. Filozofie absolutní obrazové i obsahové otevřenosti snímané výpovědi žen, které si prošly peklem domácího násilí, nutí diváka ke spoluprožitku a pak i k lepšímu pochopení problematiky. Věříme, že film pomůže pomáhat," uvedl Romuald Štěpán Rob. Režisér je katolickým knězem dominikánského řádu a s televizí spolupracuje od roku 2006.

Posláním Intervenčního centra je sociální, sociálněprávní a psychologická pomoc a nehmotná podpora osob ohrožených domácím násilím zejména v Karlovarském kraji. Ve spolupráci s Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí a neziskovými organizacemi se Intervenční centrum snaží podpořit oběti domácího násilí v rozhodnutí vystoupit z bludného kruhu násilného vztahu a vzít život do vlastních rukou. Beseda se koná ve čtvrtek 24. listopadu od 17 hodin.