Otázky deváťáků takzvaně na tělo jen o něco málo starším vrstevníkům než jsou oni sami. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že dva mladíci přijeli do školy ve vězeňském mundúru, s ozbrojenou eskortou. Žili podobný život jako školáci. Poté ale začali experimentovat s drogami a skončili v kynšperské věznici.

„Jejich životní příběhy byly pro nás velmi zajímavé už jen tím, že se jednalo o lidi nám věkem velmi blízké," řekl jeden z deváťáků. Přednášku shledali jako zajímavou i pedagogové. „Oba mladíci se k trestné činnosti dostali díky drogám, s nimiž začali experimentovat ve velmi nízkém věku, takže přednáška byla zároveň – dle mého názoru – účinnou prevencí před užíváním drog," konstatovala zástupkyně ředitele ZŠ Rokycanova Petra Šišková.Žáci měli možnost ptát se jak zaměstnanců věznice, tak odsouzených.

„Ti odpovídali velmi ochotně, přestože některé otázky pro ně musely být asi nepříjemné. Ze zkreslených informací, které o vězeňství děti měly z filmů a seriálů, se po tomto setkání staly informace konkrétními a skutečnými. Za to si všichni účastníci zaslouží velký dík," dodala Šišková.

Zástupce oddělení výkonu trestu Petr Zolotar blíže představil Věznici Kynšperk nad Ohří. Objasnil typ ostrahy, kapacitu, zajištění bezpečnosti i každodenní chod zařízení. Vězeňský psycholog Milan Pfeifer zase dětem vysvětloval, jakým způsobem se s odsouzenými ve vězení pracuje ve snaze, aby se jich co nejvíce poté zařadilo do běžného života.

„Není to ojedinělá akce tohoto typu, spolupracujeme se školami a na požádání uspořádáme podobné besedy. Na další se chystáme například do Chebu," řekla mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková.