Návštěvníci měli možnost ochutnat speciálně sestavené menu prvorepublikové kuchyně. Výtěžek byl i letos věnován těm, co to opravdu potřebují. Tentokrát šlo o Vandu Maliníkovou. Peníze poslouží jako příspěvek na nákladnou lázeňskou léčbu. Poděkování patří všem účastníkům, kteří pomohli přispět na dobrou věc, partnerům akce. Vzhledem k velkému zájmu a množství pozitivních ohlasů organizátoři slibují, že v pořadí již třetí Dobrooběd se ve Smíchovském pavilonu uskuteční ještě letos v říjnu.

Denní centrum Žirafa vzniklo v únoru roku 2006 jako ambulantní sociální služba Karlovarského kraje, zřizovaná občanským sdružením Nejste sami jako nestátní neziskové zařízení. Nabízí komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami, s těžkým kombinovaným postižením či s poruchou autistického spektra.