Po celý říjnový týden tak ve škole působila skupina osmi zahraničních stážistů, vysokoškolských studentů z Mexika, Řecka, Indie, Jordánska, Arménie, Íránu, Gruzie a Rumunska (na snímku). Stážisté představili žákům formou prezentace svou zemi a její sociální, ekonomickou, politickou a kulturní situaci, diskutovali se žáky a hráli interaktivní hry. Žáci jim na oplátku představili svou školu, zemi, české školství, kulturu a zvyky. Měli navíc jedinečnou příležitost procvičit si anglický jazyk a podebatovat si se stážisty jak jednotlivě, tak i ve skupinách, neboť veškerá komunikace probíhala výlučně v anglickém jazyce. Nechyběla ani prohlídka města Sokolova s kulturně-historickým výkladem, výlet do Karlových Varů s ochutnávkou místních léčivých pramenů. Na jedno společné dopoledne si stážisté připravili tzv. ´global village´, kdy s pomocí různých atributů, suvenýrů, specialit, nápojů a fotografií ještě více osvětlili přítomným kolorit své země. „Věříme, že tato mezikulturní výměna byla obohacující jak pro naše žáky, tak pro stážisty, a doufáme, že tento projekt nebyl ojedinělý a do budoucna bude pokračovat, neboť přispěl k rozšíření všeobecného přehledu o rozdílech mezi národy a kulturami a samozřejmě k rozvoji jazykových kompetencí," uvedla za Střední školu živnostenskou v Sokolově Jana Volfová.