Prázdniny jsou již v plném proudu, většina dětí a studentů si užívá léto, jezdí na dovolené a školu mohou na dva měsíce vypustit z hlavy. Neplatí to ale pro všechny žáky. Někteří z nich mají smůlu, neboť kvůli nedostatečné na vysvědčení se připravují na opravné zkoušky.

Výjimkou není ani sokolovské gymnázium, pro jehož studenty nejsou komisionální opravné zkoušky neznámým pojmem. „Myslím, že žáci, kteří neprošli ročníkem, by si měli aspoň první dva týdny prázdnin odpočinout od školy a strávit je třeba s kamarády. Pak se ale postupně začít na opravky připravovat, učivo si rozvrhnout a určitě by si měli nechat nějakou časovou rezervu, aby si pak mohli potřebnou látku zopakovat,“ říká zástupkyně ředitele Gymnázia Sokolov Daniela Částková.

Z čeho žáci nejčastěji propadají ? Je intenzita studentů, kteří neprojdou, větší na nižším, nebo vyšším stupni?
Více propadají studenti vyššího stupně. Studenti mají na vysvědčení nejčastěji nedostatečnou z českého jazyka, matematiky, dějepisu a fyziky.

Kdy opravné zkoušky vůbec probíhají?
Opravky jsou dvojího druhu, a to komisionální opravné zkoušky, které dělají studenti s nedostatečnou na vysvědčení, a druhým typem jsou dodatečné zkoušky, na které musí přijít žáci, kteří měli ve školním roce vysokou absenci nebo se vyhýbali písemným testům. Měli tedy nedostačující počet známek. Dodatečné zkoušky jsou nejčastěji z českého a anglického jazyka, biologie, chemie, fyziky a matematiky, ale dokonce i z tělesné nebo hudební výchovy. Oba typy zkoušek probíhají ve dnech od 27. do 31. srpna.

Jak opravné zkoušky vypadají? Stačí, když je přítomen pouze jeden kantor, nebo je zkoušejících více?
Ne, musí být přítomen předseda, zkoušející a přísedící. Všechny tři osoby musí mít aprobaci, která by měla být shodná. Když to nejde, musí mít aspoň zkoušející a přísedící stejnou aprobaci. Předseda dohlíží na regulérnost zkoušek. V případě obou typů zkoušek získávají studenti protokoly.

(epo)