Je zaměřena na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec. Cílem podobných dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Policie na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti. Nebyli to ale jen policisté, kteří vybírali místa, kde se bude provádět měření. Byla to i veřejnost, která navrhla policistům místa, která považuje za riziková. Měření se uskuteční na zhruba 900 místech naší republiky.

"Rychlost patří k jedné z nejčastějších příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Na počtu nehod se v prvních sedmi měsících roku 2020 podílí na 15,4 %, kdy při těchto nehodách zahynulo 103 osob," říká policejní mluvčí Hana Rubášová.

"I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně desítky zmařených lidských životů," dodala mluvčí.

Kde budou měřit policisté z DI Sokolov:

Místo měření II/209 Krásno 07:00-08:00

Místo měření II/209 Horní Slavkov, Porcelánka 08:15-09:00

Místo měření II/209 Loket, ul. Nádražní 09:15-10:00

Místo měření III/2092, Vintířov 10:15-11:00

Místo měření II/222, Chodov, ul. Husova, 12:00-13:00

Místo měření III/2092, Vintířov 13:15-14:00

Místo měření II/210, Sokolov, 52 km 14:15-15:00

Místo měření II/210, Hraničná 15:15-16:00

Místo měření III/21012, Stříbrná 16:15-17:00

Místo měření Rotava, Sídliště 17:15-18:00

Místo měření III/21042, Oloví 19:00-20:00

Místo měření III/21217, Chlum sv. Máří 20:15-21:00

Místo měření III/21022, Dolní Rychnov, ul. Bergamnnova 21:15-22:00

Místo měření Sokolov, ul. Vítězná 22:15-23:00