Průmyslovou zónu o velikosti deseti hektarů hodlá vybudovat Nové Sedlo. Věří, že by mohlo do města přilákat podniky, které by zde zakotvily se svojí výrobou. O problematice již vedení radnice mluvilo se zástupci organizace CzechInvest, která se snaží posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, inovací či získáváním zahraničních investic. A jaký je postoj generální ředitelky agentury Alexandry Rudyšarové?

Myslíte si, že Nové Sedlo bude mít šanci průmyslovou zónu, lidově řečeno, udat? Najdou se pro ni zájemci?

Dobře připravená průmyslová zóna určitě dovede podpořit zájem investorů. Konkrétně zóna v Novém Sedle určitě může těžit z blízkosti hranic s Německem a zvlášť z toho, že se na konci roku 2007 otevřely vstupem České republiky do Schengenského prostoru vnitřní hranice s celou Evropskou unií. To samozřejmě dovoluje mnohem lepší dopravní dostupnost k případným zahraničním odběratelům budoucích investorů v zóně. Výhodou může být i relativně vyšší nezaměstnanost v regionu, která dovede investorům ulehčit hledání nových zaměstnanců. Zájmu o zónu určitě prospěje také dobudování rychlostní komunikace R6. Ta ostatně velmi významně posílí zájem investorů o celý Karlovarský kraj.

Nebudou se případné firmy a podniky bát investovat, když se nyní všude mluví o finanční krizi?

Současné problémy globální ekonomiky vyvolávají nedostatek volných finančních prostředků na investice. Banky jsou s úvěry opatrné, a podniky tak mají méně možností získat prostředky na investice. Na druhou stranu, aktuální problémy řadu společností motivovaly k tomu, aby začaly ještě intenzivněji hledat způsoby, jak omezit provozní náklady. Jedním z těchto způsobů je i expanze nebo relokace do nového působiště. Proto v CzechInvestu sledujeme v posledních měsících vyšší zájem zvlášť německých firem právě o příhraniční regiony.
Typově by zóna v Novém Sedle mohla být zajímavá kupříkladu pro firmy podnikající v lehkém strojírenství nebo sklářském průmyslu, jistě se ovšem najdou i zájemci z jiných oborů.

V čem případně může CzechInvest městu pomoci?

Agentura CzechInvest láká do České republiky nové investory. Abychom je dovedli přesvědčit o kvalitách Česka, potřebujeme k tomu připravené průmyslové zóny. Proto zónu v Novém Sedle velmi rádi zařadíme do našich databází a budeme ji nabízet těm společnostem, jejichž požadavkům a představám o nové lokalitě bude perfektně vyhovovat. Současně díky našim zkušenostem s požadavky investorů můžeme kupříkladu poradit s tím, jak by zóna měla být vnitřně členěná, aby oslovila co nejširší spektrum vhodných investorů.