Na začátku roku Městská knihovna Sokolov vyhlásila soutěž pro kolektivy 2. tříd základních škol pod názvem „Chraňte přírodu“ aneb „Zvířátka jsou naši kamarádi“ a byla zaměřena na ochranu přírody a ekologii.

Soutěž měla 3 části – vědomostní s testem, křížovku a výtvarnou část, ve které děti mohly vytvořit nebo namalovat rezervaci pro zvířátka podle svých představ.

Na 1. místě se umístil kolektiv 2. A ze ZŠ Pionýrů v Sokolově, na 2. místě pak kolektiv 2. B ze ZŠ Běžecká v Sokolově.
Děti z obou tříd za odměnu jely na výlet do ZOO Plzeň.
Velké poděkování patří učitelkám - D. Vodárkové a V. Maškové, které se s dětmi této soutěži věnovaly.
Práce dětí si můžete prohlédnout v oddělení pro děti a mládež MK Sokolov.