„Sešli jsme se v hojném počtu již podvanácté, abychom si společně zazpívali koledy. Zahájen byl také prodej výrobků dětí ze školní družiny, žáků druhého stupně a členů aranžérského kroužku. O výrobky byl veliký zájem a brzy z prodejních lavic zmizely,“ uvedl ředitel základní školy Jiří Daneš. Ten společně se starostou města René Bolvarim popřál přítomným hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a klidný adventní čas. Poté nastoupili zpěváci z různých tříd se svými koledami a zimními písničkami nejen v českém jazyce, ale i v anglickém a ruském. „Výtěžek z prodeje bude opět věnován dětem z Dětského domova v Horním Slavkově,“ doplnil ředitel.