Zprávy, že by tyto úsek dálnice D6 z Chebu do Karlových Varů chtělo ministerstvo dopravy opět zpoplatnit rozčílila místní politiky. A zpoplatnění rozhodně odmítají. Ministerstvo dopravy tvrdí, že o udělených výjimkách bude vždy jednat s dotčenými samosprávami a dosud prý není o rušení žádné výjimky rozhodnuto.

"Při jednání u kulatého stolu měla z Vaší strany zaznít informace, že vyjmutí dálnice z nezpoplatněných úseků, které se povedlo dojednat v roce 2017, bylo populistickým rozhodnutím. V příštím roce se prý nezpoplatnění ještě ponechá, ale v dalších letech by tomu tak již nemuselo být. Chtěla bych Vás proto požádat o Vaše oficiální vyjádření k této záležitosti," napsala ministrovi dopravy Martinovi Kupkovi poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Zároveň v dopise připomíná, proč se jí tehdy jako hejtmance kraje spolu se starosty ostatních měst podařilo tuto výjimku prosadit.

"Karlovarský kraj má jedno z nejhorších spojení s Prahou. Karlovarský kraj je strukturálně postiženým regionem. V roce 2013, kdy se úsek D6 Karlovy Vary - Cheb zařazoval mezi zpoplatněné úseky, tak kraj tuto skutečnost přehlédl v dané vyhlášce a nedal k tomuto připomínku. Jsem ráda, že se vyjmutí ze zpoplatněných úseků v roce 2017, za velkého přispění a podpory Andreje Babiše a Dana Ťoka, starostů měst a obcí a mnoha dalších, povedlo narovnat. Několikrát jsem veřejně deklarovala a velmi bedlivě každý rok sleduji vyhlášku vydávanou Ministerstvem dopravy ČR, aby úsek D6 Karlovy Vary - Cheb byl stále nezpoplatněným úsekem, a to do doby než bude hotová celá dálnice D6 od Karlových Varů do Prahy," konstatovala Mračková Vildumetzová.

O nezpoplatněný úsek usiluje i současný hejtman Petr Kulhánek. "Ano, při jednáních u kulatého stolu padala ze strany ministerstva názory, že podobné úseky nemají v ČR obdobu a do budoucna se musí změnit. V případě našeho kraje to v současné situaci odmítáme. Argumentujeme tím, že vyjmutí z poplatku za dálnici má v tomto případě smysl. Nejsme napojeni na dálniční síť ČR ani na Prahu. A tak dokončené úseky vedou prakticky odnikud nikam. Až po dokončení celé dálnice D6 má poplatek za její užívání smysl," řekl Kulhánek.

Na situaci reaguje i ministerstvo dopravy. "Obecně lze říci, že úseky dálnic, které jsou doposud bez poplatku, bez poplatku také zatím zůstanou. Chápeme celkově složitou hospodářskou situaci a nechceme proto pro rok 2023 přistupovat k redukci výjimek, které jsou platné v roce 2022. Případné rušení jakýchkoliv dosud udělených výjimek budeme vždy projednávat s dotčenými samosprávami; dosud není o rušení žádné výjimky, ani v dílčí části úseku, rozhodnuto. Nově otvírané úseky dálnic se zpoplatňují, peníze z dálničních známek tvoří významný zdroj příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na provoz, údržbu a rozvoj infrastruktury," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.