Světová zdravotnická organizace vyhlásila 13. říjen Světovým dnem zraku. Péče o tento nejdůležitější smysl by podle odborníků měla být pro každého samozřejmostí. Podle statistik se v loňském roce podrobilo vyšetření zraku v přepočtu na 1000 obyvatel 496 pacientů. Očního lékaře navštívilo 30 procent žen a 25 procent mužů. Pravidelnými návštěvami lze přitom předejít komplikacím se zrakem, nebo dokonce zabránit slepotě.
Krátkozrakost a dalekozrakost, které se nejčastěji korigují pomocí brýlí, čoček či laserových operací, nejsou jedinými vadami, které mohou oči potrápit. Lidé by proto neměli zapomínat na preventivní vyšetření zraku, která mohou skryté hrozby včas odhalit. Nebezpečnými zloději zraku jsou především šedý a zelený zákal a makulární degenerace.

Z průzkumu, který zpracoval Ústav zdravotnických údajů a statistiky ČR, vyplývá, že roste počet lidí, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, takzvané katarakty. Zatímco v roce 2000 se provedlo necelých 50 tisíc operací, loni to již bylo více než 82 tisíc. Toto onemocnění nejčastěji postihuje obyvatele starší 65 let a je možné zbavit se jej pomocí lékařského zákroku, při kterém je vyměněna oční čočka.
Celosvětovým trendem je stále častější využívání prémiových nitroočních čoček při operaci katarakty. Jedná se o čočky, které snižují závislost na brýlích či jí zcela zbavují či korigují astigmatismus. „Operace je vhodná, jakmile šedý zákal začne snižovat kvalitu života. Již dávno neplatí, že musí takzvaně dozrát. Čekat na „dozrání“ je naopak chybou, protože je pak operace daleko komplikovanější,“ vysvětlil MUDr. Lubomír Továrek z oční kliniky DuoVize, který je specialistou na léčbu katarakty.

Šedý zákal tento rok potrápil penzistu Ladislava Nykla z Chodova. Ten přestával vidět, a tak navštívil očního lékaře. Následně byl operován v sokolovské nemocnici. „Ve špitále odvedli výbornou práci. V Sokolově jsou skutečně špičkoví specialisté. Nyní jsem rád, že jsem zákrok podstoupil,” svěřil se Nykl.
Statisticky se také zvyšuje počet pacientů, kteří se potýkají se zeleným zákalem (glaukomem), to se týká především věkové skupiny 45 plus. „Většina lidí nemá šanci glaukom rozpoznat, protože je zpočátku zcela bez příznaků. Zvýšený nitrooční tlak není důkazem pro onemocnění glaukomem, ale může být jeho signalizací. Zásadní je absolvovat vyšetření očním koherenčním tomografem (OCT), na základě kterého určí lékaři, zda se jedná o glaukom, a doporučí správný postup v léčbě, která zamezí dalšímu rozvoji nemoci,“ uvedla MUDr. Věra Kalandrová, primářka oční kliniky NeoVize Brno.

Závažným onemocněním je i makulární degenerace, která může vést až k úplné slepotě. Toto onemocnění postihuje lidi ve vyšším věku, částečně mu můžeme zabránit prevencí a zdravým životním stylem