Co dělat, když člověk zjistí, že někde na ulici ztratil klíče nebo zapomněl na lavičce peněženku s osobními věcmi? Má se vzdát naděje a nad celou událostí jen mávnout rukou? Úředníci na Sokolovsku říkají: Ne, zkuste se na pohřešované věci zeptat na úřadě či na policejní stanici.
Například v Sokolově se nalezené věci odevzdávají v podatelně městského úřadu v ulici Rokycanově. O převzetí každé nalezené věci učiní podatelna záznam, nalezenou věc zaeviduje a uloží.

„Pokud lze podle nálezu identifikovat vlastníka věci, vyzve podatelna bezodkladně tohoto vlastníka písemně či telefonicky k převzetí nálezu. Je-li nalezenou věcí třeba občanský průkaz, cestovní doklad či řidičský průkaz, předává podatelna nález příslušnému odboru obecního úřadu, který doklad vydal,“ vysvětluje vedoucí právního odboru MěÚ Sokolov Ladislav Simet. Ten zároveň říká, že pokud se vlastník nalezené věci nepřihlásí do šesti měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví města Sokolova.

Na Městskou policii v Chodově nosí lidé podle jejího velitele Josefa Kertésze nalezené věci celkem pravidelně a ani není rozdíl mezi letními a zimními měsíci.
„Možná čtenáře překvapí, že v loňském roce jsme měli 150 nálezů. Město má směrnici, která přesně popisuje, jak s nalezenou věcí nakládat. Zaeviduje se, o jaký nález se jedná, kdo ho předal na služebnu a komu. Chodov též má podle občanského zákoníku povinnost se o nalezené věci předepsanou dobu starat, takže každá věc je uložena a čeká se, zda se přihlásí vlastník,“ vysvětluje Kertész s tím, že v lepším případě se nález vrátí původnímu majiteli, pokud se však nikdo nepřihlásí, stává se majetkem města.

To s ní může naložit libovolně. „Většina věcí mívá malou prodejní hodnotu, a tak se nakonec oficiálně zlikvidují. Kolem poloviny nálezů svého majitele najde, druhá polovina zůstává anonymní,“ dokončil Kertész.

Lidé mohou též na ztracené či nalezené věci upozornit pomocí internetu, a to na adrese www.ztraty-nalezy.eu. „Uživatelů internetu každý den roste, a tak věříme, že právě tento server pomůže všem, kteří něco ztratili či nalezli,“ uvádí tvůrci webu.

K. Šujan